Cambridge Sınavları Nedir, Ne Zaman Yapılır?

Cambridge Sınavları Nedir, Ne Zaman Yapılır?

Cambridge Sınavları Nedir, Ne Zaman Yapılır?

Cambridge Sınavları Nedir, Ne Zaman Yapılır?

       Uluslararası geçerliliği olan ve 130 farklı ülkede 2700 merkez tarafından uygulanan, 3 milyonun üzerinde öğrencinin girdiği sınavlardır.

       Bu sınavlar 800 yıllık bir geçmişi ve uluslararası geçerliliği olan Cambridge Üniversitesi tarafından 1858 yılından beri -yani 156 yıldır- adayların dili nasıl kullanabildiğini değerlendirmekte ve bunu uluslararası olarak belgelemektedir.

Cambridge Sınavlarına Kimler Niçin Katılmaktadır?

Cambridge Üniversitesi’nin yapmış olduğu sınavlar dünyada geçerliliği olan sınavlardır. Bu sertifikalardan birini alan öğrenci, dünyanın herhangi bir eğitim kurumunda veya mesleki alanlarda İngilizce seviyesini belgeleyebilmektedir.

Cambridge Young Learners Sınavlarına giriş kriterleri nelerdir?

Young Learners Sınavları (Starters-Movers-Flyers) 7 – 12 yaş arası İngilizce öğrenimi gören çocuklara yönelik olarak sınav tekniği öğretme ve seviye tespit amacıyla tasarlanmış geniş kapsamlı sınavlardır. The House of English’de eğitim gören öğrenciler, aşağıda belirtilen sınıf seviyelerinden itibaren ilgili sınavlara tabi tutulmaktadır.
2. Sınıf : Starters
3. Sınıf : Movers
4. Sınıf : Flyers (A1 Seviyesi)

KET – PET – FCE – CAE Sınavlarına giriş kriterleri nelerdir?

KET – PET – FCE ve CAE sınavlarına 13 yaş ve üzeri ortaokul ve lise öğrencileri girebilmektedir.

The House of English’de eğitim gören öğrenciler, aşağıda belirtilen sınıf seviyelerinden itibaren ilgili sınavlara tabi tutulmaktadır.
5. Sınıf : KET (A2 Seviyesi)
7. Sınıf : PET (B1 Seviyesi)

10. Sınıf: FCE (B2 Seviyesi) 

11. Sınıf: CAE (C1 Seviyesi)

12. Sınıf: IELTS (12. Sınıf öğrencilerimiz, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin  kabul ettikleri TOEFL ve PTE sınavlarına da hazırlanabilmektedirler.)

 

13 yaşın altındaki öğrenciler KET– PET ve FCE Sınavlarına katılabilirler mi?

Cambridge Üniversitesi, bu sınavları belli yaş aralıklarının zihinsel gelişimlerini ve yabancı dil altypasını baz alarak hazırlamaktadır. 13 yaşın altındaki öğrenciler bu sınavlara zihinsel anlamda hazır ve yabancı dil bilgileri yeterliyse girebilir.

Cambridge Sınavları neyi ölçmektedir?

Cambridge Sınavları’nın tamamı, yabancı dil öğretiminde esas olan; okuma (reading), yazma (writing), dinleme (listening) ve konuşma (speaking) gibi dört temel beceriyi ölçmektedir.

Cambridge Sınavları kaç aşamalıdır?

Sınavlar aynı gün içinde iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada okuma (reading), yazma (writing), dinleme (listening) becerileri ölçülmekte, ikinci aşamada ise Cambridge Üniversitesi tarafından yetkilendirilmiş bağımsız öğretmenler tarafından konuşma (speaking) becerileri ölçülmektedir.

KET - PET - FCE - CAE Sınavlarından kaç puanla geçilmektedir?

KET, PET, FCE ve CAE Sınavları yaş olarak genç öğrencilerimize hitap ettiğinden, Cambridge Üniversitesi puanla değerlendirme yapmaktadır. Bu sınavlarda 45 puan ve üzerinde öğrenciler farklı seviyelerde geçmiş olarak kabul edilmektedir.

90-100 Puan : Üstün Başarılı Geçti (Pass with Distinction)
85 – 89 Puan : Çok Başarılı Geçti (Pass with merit)
70 – 84 Puan : Geçti (Pass)
45 – 69 Puan : Sınava Girilen Seviyeye Yakın Sertifika Alma Hakkı Kazanır 0 – 44 Puan : Kaldı (Fail)

FCE ve CAE sınavlarında ise;

(FCE-CAE) 80-100 Puan : A İle Geçti (Pass at Grade A)

(FCE-CAE) 75-79 Puan : B İle Geçti (Pass at Grade B)

(FCE-CAE) 60-74 Puan : C İle Geçti (Pass at Grade C)

(FCE) 45-59 Puan : B1 Seviyesi (Level B1)

(FCE) 0-44 Puan : Kaldı (Fail)

(CAE) 45-59 Puan : B2 Seviyesi (Level B2)
(CAE) 0-44 Puan : B2 Seviyesinin Altında (Below Level B2)

 

Cambridge Sınavları Neden Gereklidir?

       Yurt dışında eğitim, çalışma vb. nedenlerle oturma hakkı talep edenlerin vize başvurularında kabul edilen onaylı sertifikalardır.

       Bu sertifikalardan herhangi birini alan bir öğrenci dünyanın herhangi bir okulunda İngilizce seviyesini belgeleyebilmektedir.

       Cambridge Üniversitesi tarafından uygulanan bu sınav ile ülkemizde veya yurt dışında İ̇ngilizcenin gerekli olduğu eğitim programlarına devam edecek öğrencilerimiz sertifikalarını İ̇ngilizce hazırlık yılından muafiyetlerinde kullanabildikleri için bu sınava önem veriyoruz.

       Bu sınavlardan alınan puanlar YÖK ve ÖSYM tarafından da kabul edilmektedir. www.osym.gov.tr adresinde yabancı dil sınavları eş değerlilik tablosunda mevcuttur.